- 
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Polish
 - 
pl
Romanian
 - 
ro
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Dutch
 - 
nl

Jubileum

Jubileum HSV 't Bliekske

Erespeld in goud voor Wim van der Coelen.

Op donderdag 17 september werd Wim van der Coelen tijdens de bestuursvergadering van HSV ‘t Bliekske Horst blij verrast met de gouden speld van verdienste voor al zijn inspanningen voor de vereniging gedurende tientallen jaren.

In aanwezigheid van zijn vrouw Mia werd door waarnemend voorzitter Cornel van Schayck een speech vol kleurrijke anekdotes gehouden waarin goed naar voren kwam wat Wim van der Coelen tot op heden voor de vereniging betekent. 

Wim is sinds 1985 bestuurslid. Vanaf 2016 is Wim waarnemend voorzitter. Al 35 jaar houdt Wim zich bezig met controletaken. Op zijn initiatief is controle destijds naar een hoger niveau getild. Ook de wedstrijdcommissie kan al jarenlang op Wim zijn inzet en ervaring rekenen. De renovatie van het viswater in de jaren ’90 kwam mede dankzij de bezielende inzet van Wim tot stand waarbij een goede samenwerking met diverse partijen van belang was. Ook aan de bouw en het onderhoud van de schuilhut is door Wim samen met andere betrokken leden van HSV ‘t Bliekske uitvoering gegeven.

Tevens is mede door Wim gestalte gegeven aan de overeenkomst “Beheer en onderhoud visvijvers Horst aan de Maas” waarin binnen Horst aan de Maas alle hengelsportverenigingen samenwerken.

Dankzij Wim is er binnen de vereniging een goede saamhorigheid ontstaan. Zeer belangrijk binnen een vereniging!

De gouden speld van verdienste is dan ook dik verdiend. Aan Wim zijn echtgenote Mia de eer om deze onder het toeziend oog van Cornel van Schayck en secretaris Dieter Breuer op te spelden. 

Van harte gefeliciteerd Wim!  

De gouden speld werd door mevrouw van der Coelen opgespeld.

50-jarig jubileum in 2008 HSV ’t Bliekske Horst en uitreiking van vier Spelden van Verdienste

Op een prachtige zomerse dag kon HSV ’t Bliekske met een uitgebreid ontbijt, een regionale koppelwedstrijd en een stemmige receptie met afrondende feestavond, het feit vieren dat deze hengelsportvereniging in 1958 werd opgericht.
In een beschouwende toespraak memoreerde voorzitter Wim Opbroek de waardegang van HSV ’t Bliekske in die 50 jaar sindsdien. Daarbij kreeg vooral zijn aandacht de jarenlange perikelen in de jaren 80 en 90 van de vorige eeuw omtrent de ontwikkeling van de huidige visvijvers van HSV ’t Bliekske in de Kasteelse Bossen te Horst.
Slechts door een niet aflatende en onbaatzuchtige inzet van enkele bestuursleden en fervente sportvissers werd uiteindelijk een idyllisch gelegen accommodatie gerealiseerd en verwierf de vereniging (weer) een aanzienlijk aantal leden.

Voorzitter Hans Logtens van de Hengelsportfederatie Limburg gaf daarop in een korte toespraak aan de aanwezigen mee, vol vertrouwen de toekomst van HSV ’t Bliekske tegemoet te zien en dat deze vereniging haar uitermate belangrijke plaats in de Horster gemeenschap blijft innemen: “samen sterk”.

De federatievoorzitter deelde aansluitend mede, dat het voor hem verder een grote eer was om op deze zaterdag 30 augustus 2008 enkele zeer verdienstelijke leden van HSV ’t Bliekske nog eens extra in het zonnetje te kunnen zetten.
Zo mocht hij de namen en reputaties opnoemen van:

Wim Bongaerts (81 jaar). Wim is de laatst levende oprichter van HSV ’t Bliekske, 50 jaar lid en erelid van de vereniging. In de periode 1958 tot 1992 (34 jaar) was hij bestuurslid. Wim was daarbij in die tijd enkele jaren voorzitter, maar eerst en vooral decennia lang penningmeester. Het moest gezegd worden: Wim Bongaerts was een van de zuinigste penningmeesters die HSV ’t Bliekske ooit heeft gekend.

Emiel Brouwers (84 jaar). Emiel is lid vanaf 1958 en erelid van de vereniging. Vanaf 1962 tot 1980 en van 1984 tot 1992 was hij bestuurslid; in totaal 26 jaar. In die periode was Emiel tevens 15 jaar een hogelijk gewaardeerde secretaris. Inmiddels is Emiel Brouwers geen inwoner meer van de gemeente Horst aan de Maas, maar heeft domicilie gevonden in het mooie plaatsje Wijchen bij Nijmegen.

Frans Heetkamp is lid sinds 1975 (33 jaar). Frans is 26 jaar bestuurslid van 1982 tot 2008. Hij was verder 15 jaar voorzitter van 1986 tot 2001. Frans Heetkamp was vooral een van de grote kartrekkers bij de totstandkoming van de vernieuwde visvijver in 1998.

Wim van der Coelen, een vroegere dorps- en klasgenoot van de federatievoorzitter, is lid van HSV ’t Bliekske sinds 1969 (39 jaar). Wim is van 1985 tot op heden 23 jaar bestuurslid. Sinds vele jaren is Wim daarnaast een actieve jeugdbegeleider van aanstormende talenten, maar ook lange jaren de nauwgezette wedstrijdcommissaris van de vereniging. Hij bracht verder zijn beste krachten in als mede-kartrekker bij de realisering van de visvijver. Een bijzondere rol is voor Wim van de Coelen weggelegd als verenigingscontactpersoon bij de gemeente Horst aan de Maas.

Onder een hartverwarmend en welgemeend applaus mocht federatievoorzitter Hans Logtens aan deze bijzondere verenigingsmensen telkens de Speld van Verdienste van de Hengelsportfederatie Limburg uitreiken, met daarbij nog een welverdiende bloemenhulde.

60 jarig jubileum 2018 HSV 't Bliekske.

60-Jarig jubileum van H.S.V. ’t Bliekske op 8-8-2018. Toespraak tijdens receptie op 11-8-2018. Wat vliegt de tijd, 10 jaar geleden hielden we hier op deze locatie in ”de Trefhove” ook op zaterdag ons 50-jarig jubileumfeest, toeval? Zouden de oprichters van weleer dit gedacht hebben toen ze in 1958 met één gulden contributie ’t Bliekske het levenslicht lieten aanschouwen, we kunnen ze het jammer genoeg niet meer navragen. Door in hun voetsporen verder te gaan, en steeds op de kleintjes blijven te letten en oog te hebben op de kleine aankomende vissertjes en natuurlijk oor te hebben voor de wensen van de leden zijn we zo ver gekomen. Niet te vergeten de vele vrijwilligers die door de jaren heen hun steentje hebben bij gedragen om dit tot een succes te maken.

Met een leden aantal van ongeveer 350, waaronder diverse nationaliteiten, doen we het in de regio nog niet zo slecht. Wat ooit begon op de 2 kilometer van het Griendtsveens kanaal (1959) heeft zijn vervolg gekregen in de Kasteelse bossen (1973), waar we onze juweeltjes hebben liggen voor de diverse takken van de hengelsport, voor eenieder van jong tot oud, zelfs de mindervaliden kunnen er plaats nemen op een drijvend vissteiger, gerealiseerd met steun van diverse organisaties waaronder het Kansfonds, Sportvisserij Nederland en Sportvisserij Limburg.

Om nog meer vis mogelijkheden te kunnen bieden werd het collectief ”Land van Molenbeek” opgericht; de drijvende kracht hier achter was de onlangs overleden Wim Opbroek, dit is een schot in de roos gebleken door de jaren heen. De Diepeling is ook nog steeds in beeld en zal voor in de toekomst zeker een hengelsportfunctie krijgen. Ook zijn we een beetje trots op onze nieuwste aanwinst ”de Brommér“, een jeugdvijver bij uitstek, die we via een machtiging van Californië b.v. hebben verkregen. Doordat dit een retentievijver is zal dit wel een zorgenkindje blijven met veel toezicht. Maar dit wordt door het vis plezier van de jeugd ruimschoots goed gemaakt. Noemenswaardig is natuurlijk ook onze nieuwe website, een must in deze moderne tijd, waar jong en oud hun informatie kunnen vergaren.

 

Dan eindig ik met onze gezamenlijke beheersstichting Hengelsportverenigingen Horst a/d Maas, die nu van start is gegaan en die voor de toekomst de nodige potentie in zich heeft. Onder de velen die ons in het verleden verlaten hebben wil ik zonder afbreuk aan anderen te doen, een paar noemen die ons hun stempel hebben meegegeven: Wim Bongaerts, Emiel Brouwers, Wiel Schatorje, Toën Saris, Wim Opbroek. En voor het zittende bestuur natuurlijk ook de toepasselijke felicitaties.

Bij een jubileum horen ook jubilarissen die we zo meteen op een rij zullen zetten. Voor het uitreiken van de bescheiden is de waarnemend voorzitter van Sportvisserij Limburg dhr. Thijs Belgers overgekomen. Te beginnen met: hr. Martien Droessen reeds 42 jaar trouw lid; Norbert van Rens, 40jaar lid met een geweldige staat van dienst; Chris van Rens 40 jaar trouw lid en ondersteunendevader van Norbert; Twan Peelen 25 jaar lid; Jan van Helden 25 jaar lid, vele jaren wedstrijdcommissaris en al een aantal jaren allround beheerder van onze website oftewel webmaster. Norbert krijgt van dhr. Thijs Belgers de zilveren speld van verdienste van Sportvisserij Limburg opgespeld voor zijn tomeloze inzet ten gunste van de hengelsport, in de afgelopen jaren, niet alleen in Horst a/d Maas maar ook ver daarbuiten. Thijs wist zich nog te herinneren dat zij

beiden in het verleden met een project samen met Jan Jeuken op de Roer hadden rondgedobberd om de eerste uitgezette zalmpjes te vangen en te registreren. Dit was voor hem nog een reden te meer om Norbert deze speld te komen overhandigen. In zijn toespraak benadrukte Thijs nogmaals het belang van de diverse facetten van onze geliefde hengelsport. Voor de overige jubilarissen had Thijs een mooie ingelijste oorkonde bij zich die nogmaals de waardering voor het lange trouwe lidmaatschap benadrukte. Na een woord van dank door de waarnemend voorzitter van HSV ’t Bliekske, dhr. Wim van der Coelen, werden er nog de nodige foto’s gemaakt voor het nageslacht en werd de huldiging van de jubilarissen afgesloten. Aansluitend bedankte Wim de weinige mensen die zich de moeite genomen hadden om naar de receptie te komen, en de aanwezige leden die er wel waren, er een gezellig feestavond van te maken. Uiteraard werd hier welwillend gehoor aan gegeven en werd er gefeest tot in de late uurtjes.