- 
Bulgarian
 - 
bg
Czech
 - 
cs
English
 - 
en
French
 - 
fr
German
 - 
de
Polish
 - 
pl
Romanian
 - 
ro
Spanish
 - 
es
Ukrainian
 - 
uk
Dutch
 - 
nl

Historie

Geschiedenis HSV “ ’t Bliekske”

In augustus 1958 werd er in Horst een visclub opgericht onder de naam “ HSV ’t Bliekske” en als clublokaal  A.Derks in de Herstraat gekozen. Het voorlopige bestuur bestond uit de leden: W.Bongaerts, J vd Munckhof, H.Hendrikse, W.Schatorjé  en P vd Munckhof.

De vereniging telde toen 32 leden, de contributie werd zonder dat er viswater was vastgesteld op 1 gulden per maand. Ook werd besloten de Koninklijke  goedkeuring aan te vragen, die per 8 januarie1960 werd verleend. In 1959 slaagde de vereniging erin het Griendtsveen kanaal van de gemeente Horst te huren. Er werd besloten hierin 2000 pond vis uit te zetten waaronder: voorn, brasem, karper, etc.

Ook het opknappen in de vorm van visplaatsen, het kappen van struiken en overtollige plantengroei in het kanaal werd ter hand genomen, hetgeen veel inzet betekende.

Verder werd in 1959 begonnen met onderlinge viswedstrijden binnen HSV “ ’t Bliekske”. Er werden de eerste contacten opgenomen met zusterverenigingen in de buurt, wat resulteerde in drie viswedstrijden met de HSV Blitterswijck, Meerlo en Tienray. In 1959 werd HSV “ ’t Bliekske” ingeschreven bij de algemene hengelaarbond, nu de NVVS. Nederlandse vereniging voor sportvissers.

Onze vereniging onderging een gestage groei, het was dan ook een grote aanwinst voor onze vereniging dat in 1973 de nieuw aangelegde visvijver in de Kasteelse Bossen van de gemeente gehuurd kon worden. Het viswater in de Kasteelse Bossen is ontstaan in het jaar 1970. In dit jaar werd de provinciale rondweg Horst-Venray aangelegd, wat nu de A-73 is. Er ontstond toen een waterplas van Ca.10 Ha. De dieptes varieerden met een gemiddelde diepte van ca. 3,5 meter. Deze plas werd in 1973 aan HSV “ t Bliekske”verhuurt.

Voor het bestuur en leden was dit een stimulans om energiek de zaken aan te pakken, wat resulteerde dat in 1974 in de aanleg van een gehandicapte vissteiger. In 1977 werd het viswater door middel van uitdiepen nog idealer voor de sportvissers gemaakt, evenals de bouw van 16 vissteigers. De aanplant van diverse boomgroepen kwam in 1981 tot stand. Terwijl in 1981 ook de schuilhut werd gebouwd. Ook zijn de beken zoals: Groote Molenbeek, Kabroeksebeek sinds 1 juni 1983 voor onze leden bevisbaar hetgeen weer een verruiming genoemd mag worden voor de hengelsport. In 1990 ontstond door de warme zomers, en het verzanden van de visvijver, de geringe waterdiepte een grote waterplantengroei (waterpest), vissen was bijna onmogelijk. Vanaf 1995 werden de visvijver in de Kasteelse Bossen opnieuw uitgediept, voor het bestuur en leden brak er een nieuw tijdperk aan de herinrichting van de visvijver, wat voor de leden veel zweet en tranen koste, alleen al de aanplant van de vijver, de plas-dras zone en de visoevers.

Bij de heropening van de Kasteelse bossen in 1998 en het 40 jarig bestaan van “’t Bliekske” prees Burgemeester Fasol de leden van onze vereniging voor de inzet van de afgelopen jaren bij de herinrichting van de vijsvijver in de Kasteelse bossen. Ook in 1998 kon een begin worden gemaakt met de vernieuwing van de schuilhut aan ons viswater, waar nu onze leden en ook de vele wandelaars hun rustplaats vinden. Vanaf 1997 tot 2000 is op de visvijver en roeivijver veel pootvis uitgezet zodat de sportvisser weer hun sport kunnen beoefenen.

Toch zullen wij met een goed water en visstand beheerplan, met alle instanties in de gemeente Horst aan de Maas tot goede afspraken moeten komen wat betreft alle gemeente wateren, poelen, grachten, overstort vijvers en vijvers in de Kasteelse bossen.

Ook in de plas – dras zone van de roeivijver (zandoever) is vanaf 1999 de broedplaats van Limburgs mooiste vogel het IJsvogeltje. Hier kunnen natuurliefhebbers en de hengelaars alleen maar blij mee zijn.

 

De laatste twintig jaar is er veel veranderd bij de kasteelse bossen. Recreatie is enorm toegenomen. Er is veel werk gestoken in onderhoud en visstekken. Er is veel aandacht geweest om de visstand zo goed mogelijk op peil te houden. De karpers die zijn uitgezet zijn allen gechipt. We proberen de visstand zo beter te volgen. De controlegroep is enorm uitgebreid. Het leden aantal is explosief toegenomen naar 1500 leden. Daarnaast is er op bestuurlijk niveau een hoop veranderd.

 

Onze gewaardeerde bestuursleden Wim van der Coelen en Frans Heetkamp zijn ons afgelopen jaar ontvallen. Voor deze coryfeeën van de vereniging zal een passend en blijvend monument komen bij de visvijver. Dit zal in het voorjaar van 2024 worden onthuld.

Het bestuur bestaat nu uit 10 leden. Wim Gooren, Norbert van Rens, Edwin Valk, Math Geurts, Sander Falize, Niels Bartsch, Clim Nelissen, John Alards, Guido Derks en René van Lieshout.

 

René van Lieshout heeft de taak als voorzitter gekregen. Met zijn allen proberen we de toekomst van het vissen op de kasteelse bossen zo goed mogelijk te organiseren en regelen.

 

Vriendelijke groet,

 

Bestuur HSV ‘t Bliekske